Förhandstitt på nya Köpmansgatan

Nu kan du få en förhandstitt på hur gatumiljön ska se ut efter ombyggnationen. Kommunen bjuder även in till mer information vid informationsplanket på torget Lyckan den 13 december.
Tillsammans med Trafikverket planerar Båstads kommun att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan. Syftet med att bygga om Köpmansgatan är för att öka trafiksäkerheten för gångare och cyklister, och att utforma vår gatumiljö som mer välkomnande och trygg.
Byggandet av den nya cirkulationsplatsen på Köpmansgatan påbörjas från och med den 7 januari. Nu finns det möjlighet att få en förhandstitt på hur gatumiljön är tänkt att se ut efter ombyggnationen.
 

Det blir mer växtlighet längs Fridhemsgatan, samt fler parkeringar.

En del av Köpmansgatan.

Rondellen på Köpmansgatan med konstverk inspirerat av Märta Måås hantverk.
 

Skisserna är även uppsatta på informationsplanket på torget Lyckan i Båstad.
– Fredagen den 13 december kl 13-16 bjuder vi på glögg och pepparkakor vid informationsplanket. Vi berättar mer om ombyggnationerna och de skisser som tagits fram, säger Hans Paganus, projektledare på Båstads kommun.
Lär mer om ombyggnationen här
 
Begränsad framkomlighet under december på väg 115 genom Båstad tätort:
Måndagen den andra december påbörjades arbetet med upprustning av vatten och avloppsnätet på delar av Tennisvägen och Köpmansgatan ner till korsningen Fridhemsvägen. Samtidigt breddas också Hallandsvägen för säkrare vänstersväng till Rivieravägen och får bättre framkomlighet. En gång- och cykelväg anläggs på norra sidan av Hallandsvägen på cirka 200 meter i riktning mot Båstad för ökad säkerhet för gående och cyklister. Korsningen kommer att trafikregleras med trafiksignal. Arbetet beräknas vara klart till jul.
Från den sjunde januari är korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen totalavstängd. Då fortsätter arbetet med upprustning av ledning samt att byggande av den nya cirkulationen påbörjas, arbetet kommer att pågå under cirka två månader. Under denna tid kommer tillfällig omledningsväg via Friluftsvägen och Ängelholmsvägen upprättas och skyltas.
 

Inlägget Förhandstitt på nya Köpmansgatan dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar