Förslag till budget för 2020

Kommunstyrelsen har fattat beslut om förslag till budget för nästa år. – Vi har stora ekonomiska utmaningar och det kommer inte bli lättare framöver. Vi lägger därför ett stramt förslag till budget. De satsningar vi ändå gör kommer till stor del att gå till vård och omsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).
Den kommunala skattesatsen föreslås ligga kvar oförändrad på 20,23 kronor. Bland investeringarna märks en fortsatt ombyggnation av Förslövs skola, nybyggnation av skola i Västra Karup, anslutning till Sydvatten, upprustning av Köpmansgatan och fortsatt utveckling av gång- och cykelvägen utmed den gamla banvallen. Andra satsningar är bland annat ett fördjupat samarbete med Båstad Turism och Näringsliv, kommunövergripande medel för personalutveckling och en delvis ny tjänst som hållbarhetsstrateg.
Samverkan för Bjäre avsätter också resurser för byutveckling, och ett nyinrättat Byarådslag ska bidra till att hitta nya samverkansformer och ökad förståelse för kommunens olika orters utmaningar. För unga kommuninvånare ska ett ungdomsråd med representanter för högstadie- och gymnasieelever skapas.
Under våren 2020 står det nya vård- och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv klart. Inflyttning sker i etapper från och med i maj. Den besparing på cirka 7 miljoner kronor som då uppstår i form av olika effektiviseringar får vård- och omsorgsnämnden behålla för egna prioriteringar. Dessutom utökas vård- och omsorgsnämndens ram med cirka 12,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens ordförande säger att han vill arbeta med kommunens budget på ett annat sätt under 2020.– Nästa år kommer vi att göra om budgetprocessen. Då är ambitionen att vi ska fatta beslut om en rambudget med fördelning till nämnderna tidigare under året för att göra nämnderna mer involverade i processen, säger Johan Olsson Swanstein.
Förslaget till budget för 2020 som kommunstyrelsen har fattat beslut om har tagits fram av Samverkan för Bjäre, det vill säga Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Bjärepartiet och Centerpartiet lägger fram egna budgetförslag. Det är kommunfullmäktige som slutligen avgör frågan vid sitt sammanträde den 20 november.
 
Ta del av hela budgetförslaget: Sammanställt Budgetförslag Samverkan För Bjäres Förslag Till Budget 2020 Och Plan 2021 2022
 

Inlägget Förslag till budget för 2020 dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar