Glädjande resultat i senaste medborgarundersökningen

Glädjande resultat i senaste medborgarundersökningen

2021 års medborgarundersökning innehåller glädjande och värdefulla resultat för kommunens utvecklingsarbete.
96 procent av de tillfrågade anser att Båstad är en bra kommun att leva och bo på och 70 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.
Under hösten 2021 fick 1200 invånare i kommunen möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter i SCB:s årliga medborgarundersökning. Några av de områden som undersöktes var skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället och kommunen som helhet.
I avsnittet Kommunen som helhet anser hela 96 procent att Båstad är en bra kommun att leva och bo på.
– Vi kan vara stolta. Detta är en viktig fråga i undersökningen och ett fint resultat. Det är också glädjande att bland annat kommunens skolor, äldreomsorg och biblioteksverksamhet får bra resultat, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.
Närhet till naturen är viktigt för invånare i kommunen. Hela 95 procent anser att det är enkelt att transportera sig med bil, vilket är en större andel än i riket. Invånarna känner sig generellt tryggare än invånare i landets övriga kommuner. Men andel personer som är oroliga för inbrott i hemmet är högre än i andra kommuner.
Resultatet av medborgarundersökningen ser kommunen som ett kvitto på vad som är bra i kommunen och på vad som behöver förbättras.
– Vi vill tacka alla som under hösten tagit sig tid att svara på medborgarenkäten, era svar är värdefulla för oss i vårt utvecklings- och förbättringsarbete, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.
Ta del av resultatet på SCB:s webbplats.

Om medborgarundersökningen 2021
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.
Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Inlägget Glädjande resultat i senaste medborgarundersökningen dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar