Grundskolans högstadier övergår till fjärrundervisning

Grundskolans högstadier övergår till fjärrundervisning

Från och med måndag 11 januari kommer grundskolans högstadier i Båstads kommun att gå över till fjärrunderundervisning. Beslutet fattades av Utbildningsnämndens arbetsutskott fredagen den 8 januari.
På grund av det ansträngda smittläget i Skåne och inom sjukvården behöver fler åtgärder tas för att minska smittspridningen. Smittskydd Skåne har därför rekommenderat att högstadieverksamheten i Skåne övergår till distans- och fjärrundervisning.
Båstads kommun följer Smittskydd Skånes rekommendation och Utbildningsnämndens arbetsutskott har fattat beslut om att införa fjärrundervisning för högstadieelever på Strandängsskolan i Båstad samt på Förslövs skola. Den nätbaserade undervisningen kommer att pågå till och med den 24 januari. Bestämmelsen omfattar inte grundsärskola och specialskola.
Vid fjärrundervisning följer eleverna ordinarie schema både vad avser klockslag och ämne.
Information om övergång till nätbaserad undervisning går ut till alla vårdnadshavare via Unikum. Där informeras även vårdnadshavare om att måltider ska erbjudas de elever som fjärrundervisas. Även skolskjuts kommer fortsatt erbjudas till de högstadieelever som inte berörs av fjärrundervisningen.

Inlägget Grundskolans högstadier övergår till fjärrundervisning dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar