Håll dig uppdaterad om badvattenkvaliteten i Båstads kommun

Håll dig uppdaterad om badvattenkvaliteten i Båstads kommun

Under sommaren 2021 kommer personal på Båstads kommun som vanligt ta kontinuerliga prover av badvattenkvaliteten vid kommunens EU-bad.
Resultatet är klart cirka tre dagar efter varje provtagning och presenteras därefter på Havs och Vattenmyndighetens webbplats.
 
Är badvattnet tjänligt?
Håll dig uppdaterad om badvattenkvaliteten på Havs och Vattenmyndighetens webbplats.
 
Badplatser i kommunen
Läs mer om våra stränder och badplatser under Uppleva och Göra på bastad.se

Badvattenkvalitet vid Stora Hult
Badplatsen Stora Hult har fått klassificeringen dåligt badvatten och bedömningen är baserad på fyra års provtagning.
Under säsongen 2020 analyserades ett flertal badvattenprov som otjänliga. Ett arbete bedrevs för att försöka komma fram till vad som kunde vara orsaken.
Analysresultaten har visat på avvikelser längs hela kusten under en längre period, vilket har försvårat ett arbete med källspårning. På grund av den stora geografiska spridningen är det sannolikt inte ett specifikt kustnära utsläpp såsom till exempel bräddning som orsakat de otjänliga analyserna. Det bedöms inte heller vara en förorening som kommer längre ifrån via havsströmmar eftersom likvärdiga resultat då borde uppmätts hos våra grannkommuner.
Det som tydligast skiljer 2020 från tidigare år är att en annan analysmetod tillämpats för Båstads kommun, vilken bedöms vara känsligare än den analysmetoden som tidigare använts. Resultaten kan då påvisa stammar av bakterier som tidigare inte detekterats och man kan få ett resultat som inte är fullt jämförbart med tidigare års resultat. Vidare blir inte heller resultat helt jämförbart med angränsande kommuner där annan metod använts. Det är därför svårt att säga att det varit ett sämre badvatten 2020 jämfört med tidigare år då resultat från olika analysmetoder jämförs.
Kommunen har haft en dialog med analyserande labb och myndigheter avseende detta och avsikten är att under 2021 göra en studie där de olika metoderna jämförs. Vi kommer också arbeta mer aktivt med källspårning vid avvikelser.
Då Stora Hult är ett EU-bad är kommunen skyldig att följa de riktlinjer som finns och annonsera avvikelser enligt detta regelverk. Vi kommer ta kontinuerliga prov som vanligt i år och blir resultatet tjänligt med anmärkning eller sämre, tas omprov direkt och information sätts upp på hemsida. Normalt kan man därmed bada precis som vanligt i Stora Hult, men man ska hålla kolla på resultaten från de aktuella provtagningarna samt undvika att bada dagen efter ett ösregn, om det har blåst starka vindar med vågor som följd, om vattnet luktar illa eller ser motbjudande ut.
 

Inlägget Håll dig uppdaterad om badvattenkvaliteten i Båstads kommun dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar