Hastigheten på Eneborgsvägen i Torekov sänks

Hastigheten på Eneborgsvägen i Torekov sänks

Från och med den 25 november sänks hastigheten på Eneborgsvägen i Torekov och gränsen för tättbebyggt område ändras.
Båstads kommun ser för närvarande över hastighetsbegränsningarna inom tättbebyggda områden. Hastigheten på Eneborgsvägen mellan Slättarödsvägen och korsningen vid Krabbvägen sänks till 40 kilometer i timmen.
Eneborgsvägen efter korsningen vid Krabbvägen får också sänkt hastighet. Hastigheten sänks till 50 kilometer i timmen med anledning av att gränsen för tättbebyggt område ändras och omfattar även detta område.
Det pågår en översyn av gränserna för tättbebyggda områden och fler förändringar kan komma under 2022.  Kommunen undersöker även möjligheten att sänka hastigheten inom Torekovs tättbebyggda område till 40 kilometer i timmen.
Pågående arbete ligger i linje med Trafikverkets nollvision som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. År 2020 dog 204 personer i trafiken i Sverige, varav 15 personer var under 18 år.  Dessutom skadades 1 645 personer svårt samma år. Genomförda trafikmätningar i kommunen visar på att bilisterna behöver bli bättre på att anpassa hastigheten och följa skyltad hastighet.

Markerad sträcka av Eneborgsvägen i Torekov får sänkt hastighet till 40 kilometer i timmen.

Ändrad gräns för tättbebyggt område.

Inlägget Hastigheten på Eneborgsvägen i Torekov sänks dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar