Helsingborg och Höganäs samverkar kring besöksservice

2019 samverkar Höganäs tätt med Helsingborgs stad kring besöksservice våra turister. Det handlar bland annat om gemensam sommarpersonal men även om att samköra våra utbildningar för infopoints. – Detta är ett sätt för oss att tillsammans utveckla vår besöksverksamhet ihop för att ge ännu bättre service. Dessutom vet vi att våra besökare rör sig mellan våra kommuner i Familjen Helsingborg.
Source

Avbryt

Lämna en kommentar