Heltidsresan ska göra heltidsanställningar som norm

2019 startade Båstads kommun upp projektet Heltidsresan som går ut på att medarbetare inom kommunen ska erbjudas anställning på heltid.
– Heltidsresans uppdrag inrymmer två beslut med fokus på förflyttning från en deltid till en heltidsorganisation. Det ena inom Vård och Omsorg i Båstad kommun och det andra för medarbetare verksamma inom Kommunals avtalsområde, säger Katarina Sandén, projektledare för Heltidsresan.
För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare över tid behöver Båstads kommun kunna erbjuda sina medarbetare anställning på heltid. Därför beslutades i Kommunfullmäktige 2018-02-28 om att starta ett pilotprojekt inom Vård och Omsorg kallat ”Heltid en rättighet deltid en möjlighet”.
Katarina Sandén har sedan tidigare arbetat med projektet Heltidsresan i Haninge kommun under 2,5 år.
– Detta är en förändringsresa och vi behöver se över både hur vi organiserar och bemannar verksamheterna samt att vi arbetar med hållbara arbetsscheman för att skapa en god arbetshälsa. Detta är ett långsiktigt och målmedvetet arbete mellan alla parter som kräver respekt för varandras ståndpunkter.
Då andelen yngre och äldre ökar i vårt samhälle, står Båstads kommun tillsammans med Sveriges övriga kommuner inför utmaningen att klara den framtida kompetensförsörjningen.
Utöver befolkningsökningen står Båstad kommun inför stora pensionsavgångarna fram till 2028. Antalet kommuninvånare över 86 år kommer att öka med nästan 80 procent fram till 2028. Heltidsresan är för Båstads kommun ett sätt att säkerställa kompetensförsörjningen ute i verksamheterna för att fullfölja kontinuitet och kvalitet ut mot kommuninvånarna.
– Syftet med att erbjuda heltidsanställningar är att det ska bidra till att förbättra förutsättningar för att attrahera och rekrytera nya medarbetare, liksom att motivera och utveckla redan anställda medarbetare.
Det är även ett led i att öka jämställdheten, då andelen deltidsarbetande kvinnor är väsentligt högre än män. Fler ska ges möjlighet att försörja sig på sin inkomst.
– Syftet är också att minska antalet vikarier och timavlönade, för att med befintlig personal få bättre kontinuiteten i verksamheten och därigenom även bättre och stabilare arbetsmiljö, säger Katarina Sandén.
Heltidsresan kommer att pågå fram till 2021-05-31 och första fasens mål är att påbörja och skapa förutsättningar för Vård- och Omsorgsverksamheten att genomföra Heltidsresan senast 2020-12-31. Senast 2021-05-31 ska förutsättningar för heltid som norm finnas för övriga verksamheter med medarbetare/yrkeskategorier inom Kommunals avtalsområde.
Här kan du läsa mer om Heltidsresan

Katarina Sandén är projektledare för Heltidsresan.

Inlägget Heltidsresan ska göra heltidsanställningar som norm dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar