Hög motivation bland kommunens medarbetare

2018 års medarbetarundersökning visar att drygt nio av tio medarbetare upplever att deras arbete känns meningsfullt. En lika hög andel är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av dem i arbetet. Bjuvs kommun ligger över snittet i jämförelse med andra kommuner i Sverige.

Avbryt

Lämna en kommentar