Hög motivation och känsla av sammanhang bland kommunens medarbetare

2019 års medarbetarundersökning visar att 92 procent av medarbetarna i Bjuvs kommun upplever att deras arbete är meningsfullt. Bjuvs kommuns övergripande HME (hållbart medarbetarengagemang) fortsätter att ligga högt på 82 av 100. Det är högre än snittet bland Sveriges kommuner som ligger på 79.

Avbryt

Lämna en kommentar