Högstadie- och gymnasieskolan övergår till växelvis undervisning

Högstadie- och gymnasieskolan övergår till växelvis undervisning

Kommunens högstadie- och gymnasieelever kommer att få viss undervisning i klassrum från och med måndag den 25 januari. Beslutet fattades av Utbildningsnämndens arbetsutskott under fredagen.
Utbildningsnämndens arbetsutskott samlades under fredagen för att ta beslut om eventuell fortsatt fjärrundervisning för kommunens gymnasie- och högstadieelever.
Man fattade beslut att man följer Länsstyrelsens och Smittskydd Skånes rekommendationer om att man gradvis återgår till växelvis undervisning i årskurserna 7-9 under de kommande veckorna. Beslutet gäller till och med den 7 februari.
– Rektorerna på Strandängsskolan och Förslövs skola bedömer att verksamheten skulle klara denna anpassning och föreslår därför ett rullande schema där fem till sju klasser undervisas på plats i skolan under en vecka, övriga klasser fjärrundervisas, säger Inga-Britt Henriksson, skolchef i Båstads kommun.
På Strandängsskolan finns totalt tolv klasser och på Förslövs skola finns totalt nio klasser i årskurserna 7-9. Detta innebär att samtliga elever ges undervisning i skolan någon av de två kommande veckorna.
– Skolorna kommer fortsatt erbjuda undervisning på plats för de elever som bedöms ha behov av detta. Även rätten till skolskjuts och måltider kvarstår. Planering för att säkerställa detta pågår löpande och justeringar görs när så krävs.
Även gymnasieskolan går över till växelvis undervisning. Rektor på Akademi Båstad har tillsammans med förvaltningen bedömt möjligheterna att skolan undervisar cirka 140-150 elever på plats och säkerställer att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs samt att cirka 50-60 elever fjärrundervisas. Ett möjligt alternativ kan se ut som följer, förstaårseleverna heltidsstudier på plats, andraårselever varannan vecka, tredjeårseleverna varannan vecka.
Beslutet omfattar inte grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola, introduktionsprogram samt språkintroduktion.
Från och med måndag 25 januari öppnar även Kulturskolan upp med vissa anpassningar.
Mer information skickas ut till vårdnadshavare via Unikum.

Inlägget Högstadie- och gymnasieskolan övergår till växelvis undervisning dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar