Hur ska avfall hanteras i framtiden?

Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional avfallsplan samt renhållningsordningar för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Förslagen är nu ute för samråd. Det betyder att invånare och intressenter ges möjlighet att lämna synpunkter. Förslagen finns att läsa på NSR:s webbplats och i tryckt upplaga på Båstads bibliotek och på kommunhuset i Båstad.
Personal från NSR AB kommer att finnas på plats i kommunhuset i Båstad den 19 mars kl. 16-18 för att svara på frågor. 
Vad är en renhållningsordning?
I renhållningsordningen finns lokala bestämmelser för hur avfallshanteringen ska fungera inom kommunen. I den kan fastighetsägare, verksamheter och kommuninvånare läsa om vem som ansvarar för vad, när det gäller hur avfall ska hanteras. Den beskriver till exempel hur ofta avfall ska hämtas, hur transportvägar ska se ut och hur kärl ska placeras.
En gemensam regional avfallsplan ökar genomslagskraften
Avfallsplanen innehåller övergripande mål och åtgärder som ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa. Tidigare har varje kommun haft sin egen avfallsplan. Med det nya gemensamma dokumentet ökar nu möjligheten till samarbeten och kommunerna kan sätta skärptare mål tillsammans för ökad effekt.
Så lämnar du synpunkter
Synpunkter på förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan ska lämnas skriftligen senast den 31 mars till: NSR AB, 251 89 Helsingborg alternativt via e-post till nsr@nsr.se
Renhållningsordning Båstad 2019-2023

Inlägget Hur ska avfall hanteras i framtiden? dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar