Hur ska avfall hanteras i framtiden?

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en regional avfallsplan samt renhållningsordningar för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Du får gärna komma med synpunkter!

Avbryt

Lämna en kommentar