Information inför utbildningsnämndens sammanträde

Information inför utbildningsnämndens sammanträde

Det har kommit till vår kännedom om att allmänhet önskar delta vid utbildningsnämndens sammanträde idag. Vi vill därför informera att nämndens sammanträden är öppna i samtliga ärenden, utom de som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Det kan förekomma ärenden som omfattas av sekretess vid dagens sammanträde och att de ärendena i sådana fall kommer att vara stängda för allmänhet.
 
Kommunallagen 6 kap, 25 §, tredje stycket
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden1. som avser myndighetsutövning, eller2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden.
 
Läs mer om utbildningsnämnden

Inlägget Information inför utbildningsnämndens sammanträde dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar