Inga tillsynsavgifter för markupplåtelse och serveringstillstånd 2021

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att inte fakturera avgifter för tillsyn av alkoholservering och avgifter för markupplåtelse för uteserveringar 2021. Motiveringen är att lindra de ekonomiska konsekvenserna hos restaurangbranschen till följd av pandemin.

Avbryt

Lämna en kommentar