Inriktningsmål ska skapa helhetssyn

Kommunfullmäktige har antagit inriktningsmål för perioden 2020 till 2022. Det betyder att kommunfullmäktige har beslutat om vilka nio principer som ska genomsyra Båstads kommuns verksamheter de närmsta åren.­– För att utföra och utveckla verksamheten i Båstads kommun är målstyrning mycket viktigt. Tanken är att skapa en helhetssyn på verksamheten och att målen ska leda till utveckling och kvalitetsförbättring, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).
Inriktningsmålen utgår ifrån kommunens vision, det politiska programmet för mandatperioden, omvärldsanalys och hänsyn till kommunens utmaningar. Inriktningsmålen är uppdelade i fyra fokusområden.– Våra mål ska vara aktuella och relevanta för medborgare och medarbetare. Till våra övergripande inriktningsmål knyts mål för kommunens olika nämnder. De ska vara härledda ur inriktningsmålen och mätbara, säger Johan Olsson Swanstein.
Inriktningsmålen har arbetats fram under våren. I höst fortsätter arbetet genom att nämndernas mål och mätbara indikatorer tas fram.– Målen har tagits fram av Samverkan för Bjäre och beretts tillsammans med företrädare för oppositionen vilket är mycket positivt, säger han.
 
Fokusområde Medborgaren:
Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i.
Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad.
Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för barn och vuxna.
Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalitet – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov.
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling:
Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande.
Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat.
Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.
Fokusområde Medarbetaren:
Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats.
Fokusområde Hållbar ekonomi:
Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande.
 

Inlägget Inriktningsmål ska skapa helhetssyn dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar