Invånarna kan starkt rekommendera Båstad som hemort

Under hösten 2019 fick 1200 invånare chansen att tycka till om Båstads kommun och dess verksamheter i SCB:s medborgarundersökning.
Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 48 procent enkäten. I slutet av december 2019 publicerades statistiken för SCB:s medborgarundersökning på SCB.se. Syftet med undersökningen är att medborgarna har fått ge sina synpunkter och åsikter gällande vilka verksamheter och områden i kommunen som är viktigast för dem.
Undersökningen visar att majoriteten av deltagarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Båstads kommun. Det är höga siffror jämfört med övriga kommuners resultat.
– Vi kan vara stolta. Detta är en viktig fråga i undersökningen och det är ett glädjande resultat, säger Erik Lidberg, kommunchef Båstads kommun.
Det medborgarna bland annat önskar mer prioritering av är hantering av renhållning och sophämtning samt underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar. Man önskar även ha större inflytande att påverka vad som sker i kommunen samt fler möjligheter att hitta bra boende.
– Det är väldigt bra för kommunen att undersökningen har genomförts. Nu vet vi vad vi ska arbeta vidare med och prioritera.
På SCB:s hemsida kan man ta del av all statistik från undersökningen.

Inlägget Invånarna kan starkt rekommendera Båstad som hemort dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar