Kommunanställd smittad av coronavirussjukdomen

Kommunanställd smittad av coronavirussjukdomen

Under onsdagen fick kommunen information om att en medarbetare som har sin arbetsplats i kommunhuset har bekräftats vara smittad av coronavirussjukdomen.
Smittskydd Skåne har redan utrett det inträffade och bedömer i det här fallet att det endast finns en mycket liten risk för smitta, varpå smittspårning ej är aktuellt.
Som en försiktighetsåtgärd fattade Båstads kommun under onsdagen beslut om att ta personlig kontakt med smittskyddsläkare Mattias Waldeck på Smittskydd Skåne.
– För att kunna ha smittats krävs det att man har haft en mycket nära kontakt med en smittad person. I detta fall bedömer jag att detta inte har inträffat för de få personer som varit i kontakt med den smittade medarbetaren. Detta innebär också att övriga medarbetare i kommunhuset inte har utsatts för smittorisk, säger Mattias Waldeck på Smittskydd Skåne.
Vad gäller den enskilda individen är hen inte bosatt inom Båstads kommun och är tills vidare isolerad i sitt hem. Den smittade medarbetaren mår bra och har inga allvarliga symtom.
– Vi delar Folkhälsomyndighetens och andra expertmyndigheters rekommendationer och bedömningar. Att WHO nu klassat spridningen av coronaviruset som en pandemi innebär inte några förändringar i vårt arbete i nuläget. Det viktigaste nu är att vi fortsätter säkerställa att våra vård- och omsorgstagare får ett fortsatt säkert omhändertagande samt att vi kan upprätthålla våra viktigaste samhällsfunktioner framöver om det skulle bli en allvarlig smittspridning. Vi ber er att följa händelseutvecklingen, lyssna på rekommendationerna från experterna och vara noga med handhygien. Tänk på att inte gå till ert arbete om ni uppvisar minsta symtom på luftvägsinfektion och förkylning, säger Christofer Thorén, säkerhetschef på Båstads kommun.
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Inlägget Kommunanställd smittad av coronavirussjukdomen dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar