Kommunen avråder från att använda de fasta grillplatserna

Kommunen avråder från att använda de fasta grillplatserna

Just nu råder det eldningsförbud 5E i hela kommunen, vilken är den högsta nivån på skalan. Brandrisken är mycket stor.
För dig som befinner dig i Båstads kommun gäller följande:
– Det är förbjudet att elda i skog och mark.
– Kommunen avråder starkt från att använda öppen eld även på de fasta iordningställda grillplatserna. Tänk på att du alltid grillar på egen risk.
– Förbudet omfattar inte grillning på egna tomten. Tänk på att använda grillar som inte kan ge värmeledning till marken, till exempel grillar på ben/stativ. Gasolgrill, elgrill och gasolvärmare går också bra att använda. Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog. Till “egen tomt” räknas i sammanhanget även innergård till hyresrätt, bostadsrätt, kolonilott och campinganläggningar.
Även på den egna tomten gäller det att vara försiktig. Placera alltid grillen långt ifrån brännbart material, gärna på en grus- eller stensättning. Se till att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
Tänk på att du alltid grillar på egen risk. Var försiktig och var rädd om dig själv och andra!
 
 

Inlägget Kommunen avråder från att använda de fasta grillplatserna dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar