Kommunen beslutar om omedelbara insatser till det lokala näringslivet

Kommunen beslutar om omedelbara insatser till det lokala näringslivet

Krisledningsnämnden följer utvecklingen och har kontakt och dialog med det lokala näringslivet, olika aktörer och organisationer. För att underlätta för våra lokala företagare inför kommunen omedelbart en rad åtgärder som presenteras här. Samtidigt diskuteras vilka ytterligare åtgärder som kan göras för att stötta och underlätta för det lokala näringslivet.
– Det är av yttersta vikt att de livskraftiga företag som finns i kommunen ska kunna fortleva. Nu mer än någonsin krävs det att vi alla jobbar tillsammans. För att kunna underlätta för våra företag i dessa tider har vi tagit fram en rad åtgärder, som kan komma att utvecklas och ändras om det krävs. I övrigt kräver rådande läge att alla i kommunen, medborgare och företagare, nu gör det man kan för att stötta, hjälpa och ta hand om varandra. Vi behöver alla våra lokala företag, så alla vi som kan behöver stötta dem och samtidigt passa på och njuta av vårsolen, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.
Krisledningsnämnden har fattat beslut för att underlätta för de lokala företagen med anledning av coronapandemin. Dessa åtgärder är:

Ge företag möjlighet till uppskov med att betala sina fakturor som de fått från kommunen.
Kommunen sätter betalningsvillkoret på nya fakturor till 90 dagar för privata företag med möjlighet till förlängning med ytterligare 90 dagar.
Kommunens miljö-och livsmedelsinspektörer har en viktig funktion under rådande förhållanden genom rådgivning och kontroll av livsmedelshygien, hälsoskydd och smittskydd. Tillsynen kommer att planeras och genomföras med stor försiktighet och med särskild hänsyn till drabbade verksamheter.
Båstadshem ser över sin betalningstid och möjlighet att lämna uppskov för betalningar av företags lokalhyror.
Kommunen ska korta ner betalningstiden på sina fakturor från leverantörer.
Kommunen ska ha ett generöst förhållningsätt vid inställda konferenser och föredrag. Exempelvis genom att dela kostnader med företagen som påverkas.
Tillåtet att öppna uteserveringar redan nu. Förutom att solen förväntas skina kommande vecka är det dessutom bra ur smittspridningssynpunkt att sitta ute. Redan från den 20 mars är det möjligt att öppna uteserveringar. Det innebär en tidigareläggning. Den normala öppettiden är 1 april.
Alla beslut gäller under två månader, det vill säga till och med den 20 maj.

 

Inlägget Kommunen beslutar om omedelbara insatser till det lokala näringslivet dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar