Kommunen får stöd för att utforma en funktionsrättsstrategi

Båstads kommun har nyligen beviljats stöd från Länsstyrelsen i Skåne för att starta upp arbetet med en gemensam funktionsrättsstrategi.
Den 25 september arrangerades en konferens för att öka förståelsen för att funktionshindersfrågor rör alla de verksamheter som en kommunal verksamhet bedriver. I samband med konferensen synliggjordes också avsaknaden av en gemensam riktning för arbetet med funktionsrättsfrågor i Båstad och därför ansökte kommunen om stöd från Länsstyrelsen för att komma igång med detta.
– Vi ansökte om stöd i arbetet med att utforma en funktionsrättsstrategi som kan ge oss kraft och riktning i strävan efter att skapa en kommun med mångfald som norm och tillsammans säkerställa att det inte är någon som missgynnas eller kränks till följd av att hon eller han har en funktionsnedsättning, säger Jessica Arvidsson, projektledare inom Vård och omsorg.
Jessica Arvidsson menar att om man ska kunna utforma funktionsrättsstrategin behöver kommunen jobba normkritiskt och ifrågasätta det vi tar för givet.
Länsstyrelsen beviljade Båstads kommun 90 timmars konsultstöd. Man avser även att söka utökat stöd under 2020 för att fördjupa och  bredda arbetet.
– För att en funktionsrättsstrategi ska bli relevant, ändamålsenlig och aktuell är det absolut nödvändigt att personer med egen erfarenhet av att möta funktionshinder involveras och är medaktörer i arbetet. Vi vill därför verka för en bred inkludering av olika erfarenheter och perspektiv i det kommande arbetet, säger Jessica Arvidsson.
 

Inlägget Kommunen får stöd för att utforma en funktionsrättsstrategi dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar