Kommunen flaggar för att uppmärksamma Sverigefinnarnas dag

Kommunen flaggar för att uppmärksamma Sverigefinnarnas dag

Den 24 februari är Sverigefinnarnas dag. Dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. År 2012 beslutade Svenska Akademien att den 24 februari ska anges som sverigefinnarnas dag i Akademialmanackan. Sedan år 2014 har sverigefinnarna en egen officiell flagga med två kors i blått och gult på vit botten. Idag hissas denna flagga vid Båstads kommunhus.
 
Om nationella minoriteter
Sverigefinnar är tillsammans med judar, romer, tornedalingar och samer Sveriges fem erkända nationella minoriteter. De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under lång tid och är grupper med en uttalad samhörighet. Minoritetsgrupperna har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att bevara sin identitet.
Sverigefinnar, liksom de övriga nationella minoriteterna i Sverige, har genom historien på olika sätt blivit marginaliserade och förtryckta vilket fått stora konsekvenser för generationer. Riksdagens beslutade år 1999, att samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige. Statliga myndigheter, kommuner och regioner har i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Att stärka skyddet av de nationella minoriteternas rättigheter är en del av Sveriges arbete med att värna de mänskliga rättigheterna. 

Inlägget Kommunen flaggar för att uppmärksamma Sverigefinnarnas dag dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar