Kommunen vill höja kunskapen om funktionsrättsfrågor

Kommunen vill höja kunskapen om funktionsrättsfrågor

Jessica Arvidsson, utvecklingsledare på Båstads kommun.

Under 2019 påbörjade Båstads kommun ett arbete med att skapa en gemensam funktionsrättsstrategi. Nu fortsätter detta arbete och kommunen vill ha invånarnas hjälp med att skapa en mer inkluderande kommun för alla som bor, verkar och besöker vår kommun.
I slutet på 2019 beviljades Båstads kommun stöd från Länsstyrelsen i Skåne för att starta upp arbetet med en gemensam funktionsrättsstrategi.
Som ett led i det arbetet bjöd kommunen in till ett seminarium förra veckan där man vände sig till personer som har erfarenhet av att möta funktionshinder samt till personer som kan bidra till att undanröja funktionshinder runt om i vår kommun.
Syftet var att ta ännu ett steg vidare i arbetet som bedrivs i kommunen med att skapa en gemensam strategi för hur Båstads kommun kan bli en ännu bättre plats att leva på – för alla – oavsett funktionsförmåga.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M), inledde programmet med en introduktion till kommunens satsning på funktionsrättsfrågor.
– Det är en otroligt viktig fråga. Huvudperspektivet när man pratar om funktionshinderpolitik är frågan om att faktiskt få vara sig själv. Vi ser att det finns ett stort behov av att lyfta de här frågorna och göra det på ett organiserat sätt för att göra livet så bra som möjligt för oss alla. 
Jessica Arvidsson, utvecklingsledare på Båstads kommun och samordnare av seminariet, berättar att ett viktigt steg i arbetet med strategin är att höja kunskapen om att funktionsrättsfrågor inte bara är frågor som berör personer som möter funktionshinder, anhöriga eller vård- och omsorgsverksamheter här i kommunen.
– Om man har en funktionsnedsättning är det inte ens hela identitet. Man är också kulturkonsument, idrottsutövare, elev, morgonbadare, tågpendlare, arbetstagare, restaurangbesökare, företagare, gammal, ung, cyklist, kvinna eller man. Alltså precis som alla andra kommuninvånare.
Ett andra viktigt steg är att höja kunskapen om funktionsrättsfrågor över lag.
– Det finns otroligt många fördomar och förutfattade meningar – det är funktionshinder som vi kan undanröja med just kunskap. Det handlar om att skapa möjligheter för alla invånare och besökare i vår kommun att kunna göra det och vara den de själva har anledning att värdesätta, säger Jessica Arvidsson.
När arbetet nu går vidare i nästa steg efterfrågar kommunen reflektioner och idéer om funktionsrätt från en bredare allmänhet.
– Tänk dig att Båstad har vunnit pris som landets bästa kommun ur ett funktionsrättsperspektiv. Vad har vi uppnått? Hur ser det framtida läget ut?, säger Jessica Arvidsson.
Dela med dig av dina reflektioner på funktionsratt@bastad.se

Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.

Johanna Gustafsson, forskare i handikappvetenskap vid Örebro Universitet, gav en kunskapshöjande föreläsning om funktionshinder ur ett olika-perspektiv. Johanna pratade om frågan om varför vi ska sträva efter ökad delaktighet. Ur ett ideologiskt perspektiv; för det är mänskliga rättigheter att delta i samhällslivet på jämlika villkor. Ur ett hälsoperspektiv; för att det skapar ohälsa att individer inte upplever sig vara delaktiga. Ur ett ekonomiskt perspektiv; för att ett tillgängligt arbetsliv skapar möjlighet för fler att arbeta samt att tillgängliga butiker och evenemang gör att fler kunder kan handla/besöka.

Inlägget Kommunen vill höja kunskapen om funktionsrättsfrågor dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar