Kommunens ansvar när det gäller flyktingmottagandet

Kommunens ansvar när det gäller flyktingmottagandet

Migrationsverket har bett kommunerna om hjälp med sängplatser åt flyktingar. Båstads kommun förbereder nu för att ta emot flyktingar. Det handlar till exempel om att ta fram evakueringsboenden samt bereda plats för barn och ungdomar på förskolor och skolor.
Många undrar vem som ansvarar för vad när det gäller flyktingmottagandet. Här har vi samlat frågor och svar som kan vara bra att ta del av.
Vad är kommunens roll i nuläget?
Det är viktigt att betona att det är Migrationsverket som ansvarar för stödet till flyktingarna som kommer från Ukraina, det gäller både ekonomiskt stöd och hjälp med boende. Det gäller samtliga flyktingar och asylsökande i Sverige. Undantaget är ensamkommande barn. De ansvarar vi som kommun för. Vi har också ett ansvar att tillhandahålla skolgång och där har vi en god kapacitet när det gäller skolplatser.
Vi vill ta vårt ansvar och för en löpande dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen och bistår med resurser utifrån förmåga och kapacitet. Vi ställer i ordning de lokaler som kommunen har till sitt förfogande gällande akutboenden för att lösa det akuta behovet här och nu och det är ett arbete som sker i samarbete mellan våra verksamhetsområden.
Allt fler flyktingar kommer till Sverige
Migrationsverket ser en ökning av antalet ukrainska flyktingar som kommer till Sverige och behöver boende. Myndigheten har därför bett samtliga kommuner om hjälp med så kallade evakueringsplatser. Det är en typ av tillfälliga bostäder för flyktingar och innefattar sängplatser i exempelvis idrottshallar, gymnastiksalar och lägergårdar.
Vi vill och ska självklart hjälpa till med att ta fram evakueringsplatser till Migrationsverket. Kommunen har svarat Migrationsverket att vi har möjlighet att ställa i ordning cirka 45 evakueringsplatser inom kort. Vi har även tillsatt en samordningsgrupp som arbetar med all förberedelse inför ett flyktingmottagande.
Vad är kommunens ansvar när det gäller barn på flykt?
Kommunen har ett ansvar för ensamkommande barn samt att erbjuda skolgång. Det finns en god kapacitet med skolplatser i kommunen. Vi jobbar nära andra myndigheter i frågan, och följer utvecklingen och prognoserna noggrant.
Har kommunen aktiverat någon krisgrupp som jobbar med dessa frågor?
Ja. Kommunen har aktiverat en samordningsgrupp som arbetar med all förberedelse inför ett eventuellt flyktingmottagande.
 

Inlägget Kommunens ansvar när det gäller flyktingmottagandet dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar