Kommunens priser delades ut under festliga former

Kommunens priser delades ut under festliga former

På näringslivsfesten delade Båstads kommun ut tre priser – arkitekturpriset, kulturpriset samt ungdomsledarpriset. Mottagarna var Haga Park, Beslag & Design, Hannes Gerhard på Scalabiografen, Mahmoudi Ali samt Niklas Ivarsson. Grattis till er alla!
Kommunstyrelsen har sen tidigare beslutat om vem som ska tilldelas priserna.
Arkitekturpriset
Årets arkitekturpris delas ut till två pristagare – Haga Park och Beslag & Design.
Haga Park, nybyggt vård- och omsorgsboende, Förslöv 2:100Byggherre: Båstadhem ABArkitekt: Tengbom
Motivering: Byggnad som utstrålar värdighet och omhändertagande genom sin omsorgsfulla materialbehandling och detaljutformning. Byggnaden är väl anpassad till platsens och tomtens förutsättningar.
 
Beslag & Design, nybyggda kontor- och verksamhetslokaler, Hemmeslöv 5:60Byggherre: Framtorp ABArkitekt: Kay Linghoff
Motivering: Retroinspirerad byggnad för kontor och lager som ger verksamhetsområdet utmed Inre Kustvägen en karaktär av urbana och välutformade lokaler för vår tids ”industrier”.
Kort om arkitekturpriset
Arkitekturpriset delas ut för förtjänstfulla insatser för att bidra till en god bebyggd miljö. Syftet med priset är att ge uppmärksamhet till byggnadsverk och anläggningar med hög arkitektonisk kvalitet som bidrar till kommunens vision om ”ett bättre sätt att leva” och genom god gestaltning utvecklat den lokala identiteten och byggnadskulturen. Priset delas ut årligen och kommer att överlämnas på näringslivsgalan i oktober. Arkitekturpriset består, utöver äran, av en plakett som kan fästas på byggnaden samt diplom ägare, dess arkitekt och till entreprenören.
Här kan du se samtliga nominerade till arkitekturpriset.
 
Kulturpriset
Kulturpriset går till Hannes Gerhard på Scalabografen.
Motivering: Hannes Gerhard driver Scala Biografen med visionen att nå alla åldrar och den breda publiken men också värna kvalitetsfilmen. Hannes har utvecklat tekniken och på så sätt utvecklat tillgängligheten för fler besökare. Han driver med stor kreativitet biografen under pandemin och samverkar med föreningen film i Båstad i syfte att utveckla och bevara Lilla filmfestivalen som genomförs årligen.
Kort om kulturpriset
Båstads kulturpris delas ut som stöd eller uppmuntran efter förtjänstfull insats inom det kulturella området. Priset delas ut vartannat år och pristagaren ska vara verksam eller ha annan särskild anknytning till kommunen.
Här kan du läsa om alla nominerade till kulturpriset.
 
Ungdomsledarpriset
Ungdomsledarepriset går till två personer – Niklas Ivarsson och Mahmoud Ali.
Niklas Ivarsson från Båstad Taekwondo Tang-Shou
Motivering: Niklas startade sin träning 1998. För att sedan bilda familj återvände han till Båstad. Att träna med sina barn och gemensamt utvecklas har varit Niklas ledstjärna. Niklas tog ansvaret för en barngrupp där även en av hans söner är hjälptränare. Idag tränar far och son gemensamt. Niklas är väldigt uppskattad av föräldrarna.
 
Mahmoud Ali från Båstads GIF
Motivering: Mahmoud är en ideell barn- och ungdomstränare i Båstads GIF. Med sitt tålmodiga, mjuka och harmoniska sätt att vara, är Mahmoud en väldigt omtyckt ledare i föreningen, både av aktiva, föräldrar och tränarkollegor. Mahmoud brinner för föreningens fotbollsverksamhet och att integrera nyinflyttade/nyanlända till Båstad i föreningslivet. Behöver Båstads GIF ideella krafter ställer Mahmoud alltid upp.
Kort om ungdomsledarpriset
Ungdomsledarpriset är ett pris som delas ut till ungdomsledare i Båstads kommun som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Priset består av ett stipendium på 10 000 kronor per pristagare.

Bild: Pristagare för Arkitekturpriset 2020.

Bild: Pristagare för Kulturpriset 2021.

Bild: Pristagare för Ungdomsledarpriset 2020.

Inlägget Kommunens priser delades ut under festliga former dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar