Kontroll av VA-ledningar Förslöv

Kontroll av VA-ledningar Förslöv

Under perioden 15/2 – 19/3 (v 7-11) kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna i berört område är kopplade.Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning (dvs en för regnvatten och en för avlopp), så måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA med hjälp av rök och förgat vatten kontrollera var dagvattnet tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppslukt rekommenderar vi att vattenlås i fastigheterna är fyllda.Man behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i husen. OBS: Varje fastighetsägare ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav som NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.Vykort och informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare. https://www.nsva.se/driftinformation/kontroll-av-va-ledningar-forslov/
Startdatum: 2021-02-15 07:00Beräknas klart: 2021-03-19 15:30Berörda adresser: Stationsvägen m fl /  Se nedan kartaVatten finns att hämta: Nej
 

Inlägget Kontroll av VA-ledningar Förslöv dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar