Köpmansgatan kommer till liv

Köpmansgatan kommer till liv

Efter flera månaders intensivt arbete börjar Köpmansgatans nya utseende ta form. Arbetet med den nya cirkulationsplatsen i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsgatan är nu inne i sin slutfas. Syftet med att bygga om Köpmansgatan är för att öka trafiksäkerheten för gångare och cyklister, och att utforma vår gatumiljö som mer välkomnande och trygg.
I december inleddes arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan i Båstad. Nästan fyra månader senare pågår arbetet för fullt på flera olika fronter. I veckan som gick gjöt man rondellen i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen och arbetet är nu inne i sin slutfas.
Trots ett par oförutsedda problem i arbetets inledning, så som gamla ledningar i marken som inte var utmärkta, håller tidsplanen.
– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med entreprenören och Trafikverket och vi räknar med att alla arbeten är slutförda i maj 2020, säger Hans Paganus, fastighets- och fritidschef på Båstads kommun.
Nästa steg är att påbörja asfaltsarbeten runt om rondellen. Detta kommer att starta på torsdag 26 mars. Informationsblad om detta arbete har delats ut till de närmsta grannarna.
Den preliminära planen är att öppna Köpmansgatan för genomfartstrafik från och med mitten på nästa vecka.
– Man kommer att behöva göra en kortare avstängning av cirkulationsplatsen lite senare under projektet när det är dags att toppbelägga ytan med asfalt, säger Marie Eriksson, gatu- och parkchef på Båstads kommun.
Till hösten inleds arbetet med att smycka Fridhemsvägen och Köpmansgatan med plantering av träd och växter. Anledningen till att träden planteras först till hösten är risken för bevattningsförbud under sommartid.
– Längs Fridhemsvägen planteras en rad med silveroxlar (Sorbus incana E). Det är ett robust träd som  är rätt för platsen. Även Köpmansgatan kommer att smyckas med åtta punktvis planterade träd, säger Marie Eriksson.
Sedan ett par veckor tillbaka pågår även arbetet med att bygga om gång- och cykelvägar längs Köpmansgatan. Det har medfört att ljussignaler placerats inne i centrala Båstad. Köbildningen har medfört en ökad trafik på de mindre gatorna på Malenområdet och för att säkra trafikanter längs de mindre vägarna har farthinder placerats ut i flera korsningar på Malen.

Inlägget Köpmansgatan kommer till liv dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar