Kraftsamling för att möta stora utmaningar

Kommundirektör Erik Lidberg har tagit initiativ till ett fördjupat samarbete inom förvaltningen. Syftet med utvecklingsarbetet som går under namnet Kraftsamling 2025 är att möta de stora utmaningar som Båstads kommun, och många andra kommuner, står inför.

– Det handlar till stor del om att få pengarna att räcka till så mycket som möjligt och att hitta nya sätt att möta medborgarnas behov trots att förutsättningarna förändras. Ska vi ha möjlighet att skapa en hållbar utveckling här på Bjäre måste vi ändra fokus och se vad vi kan göra tillsammans med civilsamhället och andra kommuner, säger han.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har visat att det Båstads kommun står inför är en avsevärd befolkningsökning under de kommande åren. Merparten av tillväxten kommer att ske i åldersgrupperna 0-19 år respektive personer över 80 år medan tillväxten i gruppen arbetsför ålder enbart ökar marginellt. Förenklat innebär det att färre ska leverera välfärd till fler. Om inget görs kommer kostnaderna för att bibehålla samma service som idag öka markant, men intäkterna i form av skatt kommer inte att öka i samma takt.
Erik Lidberg understryker att det arbete Båstads kommun behöver göra består av flera olika saker och han beskriver arbetet som en resa. Själv ser han sig som en förändringsledare och det är för att få mer kraft i den rollen som en tjänst som biträdande kommundirektör inrättas. Den biträdande kommundirektören blir chef för kommunledningskontoret.– Vi står inför mycket stora utmaningar. På det här sättet får jag mer tid att ägna mig åt framtidsfrågorna och den övergripande utvecklingen av kommunen, säger Erik Lidberg.
Tjänsten som biträdande kommundirektör kommer att innehas av Henrik Andersson, som delar sin tid mellan det uppdraget och att även fortsättningsvis vara verksamhetschef för Bildning och arbete.
Inom Kraftsamling 2025 ska en utvecklingsplan tas fram. Den ska peka ut riktningen för Båstads kommuns arbete framåt. Även om arbetet ännu inte påbörjats går det att redan nu se att viktiga delar i arbetet är:

Digitalisering
Samarbete inom kommunen och med andra kommuner
Samverkan med det civila samhället

Henrik Andersson och Erik Lidberg.

Inlägget Kraftsamling för att möta stora utmaningar dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar