Kulturskolan ger stipendiekonsert och stipendieutdelning på Ravinen

Kulturskolan ger stipendiekonsert och stipendieutdelning på Ravinen

Nio elever på Kulturskolan i Båstads kommun tilldelas stipendium på en konsertkväll för allmänheten på kulturhuset Ravinen.
2016 erhöll Kulturskolan medel från dåvarande Stiftelsen till stöd för musikalisk ungdom vid Båstads musikskola (numera Kulturskolan). Gåvan skulle användas till att befrämja elevernas musikaliska utbildning för de som visar särskild fallenhet och intresse, exempelvis via stipendier eller musikläger.
Den 27 oktober klockan 19.00 på Kulturhuset Ravinen i Båstad, håller Kulturskolan i Båstads kommun sin första offentliga stipendiekonsert där man delar ut ett stipendium om 1000 kronor vardera till nio elever som deltar i undervisning inom olika instrument.
Motiveringen lyder
…dessa elever har visat ett stort intresse, engagemang och gjort framsteg inom undervisningen av sitt instrument.
– Det känns väldigt roligt att på det här viset få visa uppskattning för våra elevers framsteg. Samtidigt vill vi understryka att det är ett fåtal som kan tilldelas ett stipendium, alla elever som deltar i undervisning vid Kulturskolan gör framsteg utifrån sina förutsättningar. Lusten till musiken, drama eller dans och lärandet är grundläggande faktorer som vi ser hos alla våra elever och det är det som bär vidare oavsett nivå, säger Helene Steinlein, chef för Kulturskolan.
Kulturskolan har också undervisning i drama och dans men gåvan gäller endast för elever inom undervisning av instrument.
Kulturskolan avser att fortsätta att utdela stipendium kommande år och då även till elever inom drama och dans.
Evenemanget på Ravinen är Båstads kommuns första. Helene Steinlein ser gärna en fortsatt samverkan framöver.
– Jag välkomnar ett kulturhus som är tillgängligt för alla. Båstads kommun har ett aktivt och kvalitativt konst- och kulturutbud men inte i den meningen som Ravinen kan komma att innebära. Det finns en stor öppenhet från deras sida att nå ut till samhället i stort och där ingår såklart kommunen som en viktig del. Det innebär stora möjligheter för oss inom Barn och skola att kunna arbeta pedagogiskt för att barn och unga kan få producera och konsumera kultur.
Evenemanget den 27 oktober har fri entré och är öppet för allmänheten.

Inlägget Kulturskolan ger stipendiekonsert och stipendieutdelning på Ravinen dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar