Lämna dina idéer och förslag genom Skåneförslaget

Lämna dina idéer och förslag genom Skåneförslaget

Sedan februari 2021 kan du som medborgare bidra med idéer och förbättringsförslag till det politiska arbetet i Skåne och Skånes utveckling genom att lämna e-förslag till Region Skåne, så kallade Skåneförslag.
Skåneförslaget är en ny kanal för medborgardialog där medborgare har möjlighet att bidra med idéer genom att lämna förslag via Region Skånes webbplats.
Förslagen som lämnas ska beröra regionens verksamhetsområden. Det är bland annat områden som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och frågor som rör Skånes utveckling.
Mer information om Skåneförslaget hos Region Skåne

Inlägget Lämna dina idéer och förslag genom Skåneförslaget dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar