Lämna ditt förslag till Båstads kommuns arkitekturpris för 2021

Lämna ditt förslag till Båstads kommuns arkitekturpris för 2021

Känner du till en nybyggnation som utgör ett exempel på god arkitektur i kommunen eller en trädgårdsanläggning som förstärker kommunens stads- och landskapsbild?
Då har du nu möjlighet att lämna förslag till Båstads kommuns arkitekturpris. Priset syftar till att lyfta exempel på arkitektur som bidrar till en god bebyggd miljö.
Lämna förslag på en byggnad eller plats som du tycker förtjänar att uppmärksammas och som tillkommit i kommunen under de senaste tre åren.
Skicka in ditt förslag med en bild och adress tillsammans med en motivering om varför just ditt bidrag är värt arkitekturpriset till samhallsbyggnad@bastad.se senast 28 februari. Ange ”Arkitekturpris 2021” i rubriken.
 
Kort om arkitekturpriset
Arkitekturpriset delas ut för förtjänstfulla insatser för att bidra till en god bebyggd miljö. Syftet med priset är att ge uppmärksamhet till byggnadsverk och anläggningar med hög arkitektonisk kvalitet som bidrar till kommunens vision om ”ett bättre sätt att leva” och genom god gestaltning utvecklat den lokala identiteten och byggnadskulturen. Priset delas ut årligen och kommer att överlämnas på näringslivsgalan i oktober. Arkitekturpriset består, utöver äran, av en plakett som kan fästas på byggnaden samt diplom ägare, dess arkitekt och till entreprenören.
 
Tidigare vinnare
2020 års arkitekturpris delades ut till två pristagare – Haga Park och Beslag & Design.
Haga Park, nybyggt vård- och omsorgsboende, Förslöv 2:100
Byggherre: Båstadhem AB
Arkitekt: Jonas Torle på Tengbom
Motivering: Byggnad som utstrålar värdighet och omhändertagande genom sin omsorgsfulla materialbehandling och detaljutformning. Byggnaden är väl anpassad till platsens och tomtens förutsättningar.
Beslag & Design, nybyggda kontor- och verksamhetslokaler, Hemmeslöv 5:60
Byggherre: Framtorp AB
Arkitekt: Kay Linghoff
Motivering: Retroinspirerad byggnad för kontor och lager som ger verksamhetsområdet utmed Inre Kustvägen en karaktär av urbana och välutformade lokaler för vår tids ”industrier”.
 

Inlägget Lämna ditt förslag till Båstads kommuns arkitekturpris för 2021 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar