Logotyp som garant för tillförlitlighet

Logotyp som garant för tillförlitlighet

I en tid där det är vanligt att falska nyheter sprids och påverkanskampanjer förekommer är det extra viktigt att slå vakt om hur den egna logotypen används. Med anledning av att Båstads kommuns logotyp missbrukats vill vi därför slå fast varför vi ser allvarligt på det inträffade.
Båstads kommuns logotyp – vårt kommunvapen – är varumärkesskyddad och får inte användas utan kommunens tillstånd. Logotypen är Båstads kommuns främsta visuella kännetecken. Dess huvudsakliga syfte är att göra kommunen till en tydlig och enad avsändare med hög igenkänningsgrad.
Under söndagen den 10 februari publicerades ett falskt inlägg av en privatperson på Facebook där Båstads kommun stod som avsändare. Inlägget med Båstads kommuns logotyp fick stor spridning i sociala medier.
Oavsett ursprungligt syfte med det falska inlägget reagerar Båstads kommun starkt på att någon gör inlägg i vårt namn. Förklaringen till vårt ställningstagande är att en av kommunens viktigaste uppgifter är ge tillförlitlig samhällsinformation. Vi vill trygga medborgarnas säkerhet och välbefinnande. I samband med kriser och andra viktiga händelser är det särskilt angeläget. Vår webbplats, bastad.se, är vår viktigaste kanal utåt.
Det är högst olyckligt när någon annan utger sig för att vara Båstads kommun. Våra medborgare, företag och föreningar ska kunna känna sig säkra på att vårt kommunvapen är en garant för att det är kommunen som är avsändare.
Att utge sig för att vara kommunen och sprida information i kommunens namn orsakar skada. Det är ett stort problem om våra medborgare får felaktig information och vilseleds. Vi ser även ett stort problem om detta kan resultera i att våra medborgare tvivlar på den information vi går ut med. Det är viktigt att allmänheten ska kunna lita på det vi kommunicerar. Risken är att våra medborgare inte känner lika stor tilltro till oss nästa gång det sker något vi bör gå ut med.
Båstads kommun har varit i kontakt med den privatperson som skapade och spred det falska inlägget på Facebook. I nuläget avvaktar vi med att vidta juridiska åtgärder.
Det falska inlägget blev under söndagskvällen viralt vilket bidrog till att kommunens webbsida inte klarade av belastningen från den mängd besökare som försökte nå bastad.se. Konsekvensen av detta blev att kommunens webbsida låg nere under cirka en timme.
IT-avdelningen fortsätter att arbeta för att öka kapaciteten på servern som används och felsöker problemet som uppstod.
 
 
 

Inlägget Logotyp som garant för tillförlitlighet dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar