Många äldre nöjda och trygga i Bjuvs kommun

Socialstyrelsens mätning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019” visar att en majoritet av Bjuvs kommuns äldre är fortsatt nöjda med den äldreomsorg som kommunen erbjuder. Bland annat är 96 procent av de som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden nöjda med personalens bemötande.

Avbryt

Lämna en kommentar