Med anledning av invasionen av Ukraina

Med anledning av invasionen av Ukraina

Båstads kommun följer det säkerhetspolitiska läget i omvärlden noga. Tillsammans med berörda myndigheter och andra aktörer genomför vi förberedande åtgärder vid behov och analyserar vilka konsekvenser situationen kan få.
Inriktningen för kommunen är fortsatt att omvärldsbevaka, följa händelseutvecklingen och analysera för att kunna agera effektivt vid behov.
I dagsläget spår vi ingen större påverkan på verksamheterna, men i takt med att situationen i omvärlden eskalerar kan läget komma att förändras med kort varsel.
– Kommunens krisberedskap är god. Vi har lärt oss mycket under det långvariga arbetet med coronapandemin och det är lärdomar vi nu tar med oss framåt, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande i Båstad.
Kommunen har en skyldighet att ha en plan för hur man hanterar extraordinära händelser. Planen grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera vid en kris.
– Våra kärnverksamheter måste fungera även under kriser och även här bedömer jag att krisberedskapen är god. Vi förbereder oss nu inför olika scenarion som kan ske så att vi kan agera effektivt vid behov, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.
Sedan invasionen 24 februari följer kommunen också flyktingfrågan noga. Om det blir aktuellt med större flyktingströmmar till Sverige har kommunen avsatta resurser som arbetar med mottagandet av nyanlända.
Utöver beredskapsarbetet har kommunen valt att flagga med Ukrainas flagga utanför kommunhuset för att visa sitt stöd till det ukrainska folket.
– Vi flaggar för frihet och sympatiserar med det ukrainska folket och den fruktansvärda situation de har just nu, säger Johan Olsson Swanstein.
Se kommunens samlade informationssida om invasionen av Ukraina.

Inlägget Med anledning av invasionen av Ukraina dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar