Medarbetarenkät viktigt verktyg för förbättringsarbete

Båstads kommun har tidigare i år låtit alla medarbetare besvara en enkät kring hur de upplever sin arbetssituation. Nu har resultatet kommit och arbetet med att följa upp inleds.
– Även om det mesta ser bra ut på en övergripande nivå ligger fokus nu på att se framåt och analysera hur vi kan använda resultatet för att bli ännu bättre. Att vi har en bra arbetsmiljö är avgörande för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb, säger kommundirektör Erik Lidberg.
Det övergripande betyget på att jobba i Båstads kommun är 82 på en skala som sträcker sig från 0 till 100. Det genomsnittliga betyget i Båstads kommun är högre än genomsnittet för offentliganställda i Sverige (78) och högre än för alla anställda utanför storstadsområdena (80). Nöjdheten bland medarbetarna verkar öka med åldern och det är enbart ett fåtal av medarbetarna (5 procent) som är missnöjda och ger ett övergripande betyg på under 46.
– Medarbetarenkäten är en nulägesbeskrivning av hur det står till på arbetsplatsen Båstads kommun. Den ger oss viktig kunskap att jobba vidare med och resultatet visar både på glädjeämnen och utmaningar, säger HR-chef Philipp Seuffer.
På ett kommunövergripande plan visar medarbetarenkäten att det är viktigt att bevara de höga betygen på motivation, ledarskap och medarbetarskap. De frågor som kommunen främst behöver satsa på för att förbättra nöjdheten bland medarbetarna är förutsättningarna för arbete – att medarbetarna hinner med sitt arbete och hittar nödvändig information – och den psykiska och fysiska arbetsmiljön.
– Enkäten visar att vi måste inleda ett arbete för att komma till rätta med problem som rör kränkande särbehandling, hot och våld. Detta är områden som vi har nolltolerans kring och vi behöver förstå problematiken och troligen rikta särskilda insatser, säger Philipp Seuffer.
I den del av enkäten som rör Sveriges kommuner och landstings mått HME (Hållbart medarbetarengagemang) får Båstads kommun ett medelvärde på 77. HME består av tre delindex – motivation, ledarskap och styrning. Högst värde anger medarbetarna i Båstads kommun på frågan om deras arbete känns meningsfullt (87).
Resultatet i medarbetarenkäten skickas nu ut till cheferna i kommunen. Chefernas uppdrag är att presentera resultatet för sina medarbetare och tillsammans ska varje arbetsplats ta fram en handlingsplan utifrån sina särskilda behov.
Totalt har 912 medarbetare i Båstads kommun besvarat enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 79 procent.

Inlägget Medarbetarenkät viktigt verktyg för förbättringsarbete dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar