Medborgarundersökning – tyck till om Båstads kommun

I dagarna får 1 200 invånare i Båstads kommun en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i kommunen samt hur det är att bo och leva här. Det är nämligen dags för SCB:s medborgarundersökning.
Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som Statistikmyndigheten SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Sedan 2017 har SCB:s medborgarundersökning genomförts en gång per år, varje höst
De personer som tillfrågas är slumpmässigt utvalda och dras från befolkningsregistret. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.
–Ju fler som svarar, desto bättre blir kvaliteten på resultatet. Sist vi deltog i undersökningen var vi bäst på att svara tack vare engagerade kommuninvånare och i år siktar vi på första plats igen, säger Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg på Båstads kommun
Årets medborgarundersökning  består av 135 deltagande kommuner. Sammanlagt är det 161 500 personer i hela landet, i åldrarna 18-84 år som tillfrågas.  Ju fler kommuner som deltar, desto större är möjligheten för kommunerna att jämföra sina resultat med andra kommuner med liknande förutsättningar.
Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara på pappersenkäten eller på webbenkäten som finns på SCB:s webbplats. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på svenska, engelska, finska eller spanska. Pappersenkäten går att besvara på svenska och arabiska.
Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till kommunerna i början av december och den 18 december kommer resultaten att publiceras på SCB:s webbplats, www.scb.se

Inlägget Medborgarundersökning – tyck till om Båstads kommun dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar