Miljöpriset 2019 delas av två pristagare för insatser som bidar till biologisk mångfald

Miljöpriset 2019 delas av två pristagare för insatser som bidar till biologisk mångfald

Båstads kommuns miljöpris 2019 delas av två pristagare för förtjänstfulla insatser som bland annat bidrar till de nationella miljömålen för ett Rikt odlingslandskap och ett Rikt växt- och djurliv. För båda dessa mål är utvecklingen i Skåne och Sverige negativ vilket gör insatser här värdefulla. Syftet med miljöpriset är att främja insatser som leder till en utveckling av kommunen, en förbättring av  vår gemensamma miljö och som stärker en eller flera områden som de nationella målen pekar ut som angelägna. Beslutet fattas av kommunstyrelsen.
– Biologisk mångfald är viktigt på många sätt, inte minst för att vi människor är helt beroende av ekosystemtjänster från till exempel pollinatörer för vår livsmedelsproduktion. Till exempel har en stor andel av rödlistade vilda bin och humlor i Sverige svårt att överleva i stora monokulturer. Förutom gifter från bekämpningsmedel har de svårt att hitta boplatser och föda. Pristagarna Milena Bergquist och Mantalsbackens Eko gör båda förtjänstfulla och inspirerande insatser inom detta område, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare på Avdelningen för hållbar utveckling.
Milena Bergquist är initiativtagare och eldsjäl för att lokalt projekt i Öllövsstrand som arbetar för att med enkla åtgärder och information skapa en mer gynnsam miljö för pollinatörer och andra insekter.  Till exempel genom att inte snagga gräsmattor, så in ängsblommor, slå dikesgrenar senare på året och göra sandslätter för vilda bin vilket gynnar den biologiska mångfalden.
Ann-Marie och Lennart Johnsson på Mantalsbackens Eko odlar ekologisk säd och grönsaker och tillvaratar och använder gamla sorter som glömts bort eller kommit skymundan i stordriften. Ekologiska grönsaker av speciella sorter säljs lokalt bland annat till restauranger. Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden och att ta till vara gamla sorter bidrar till ett mer diversifierat och hållbart jordbruk.

Bild: Bra miljö för insekter.

Bild: Ängsblommor.

Inlägget Miljöpriset 2019 delas av två pristagare för insatser som bidar till biologisk mångfald dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar