Misstänkta missförhållanden inom Individ- och familj anmäls

Båstads kommun har fått signaler om missförhållanden inom enheten Barn och unga som är en del av Individ- och familj. Kommunen har därför gjort en anmälan av den egna verksamheten till Inspektionen för vård och Omsorg (IVO).
Det är medarbetare inom enheten för Barn och Unga som har slagit larm och kontaktat ordföranden för Utbildningsnämnden Thomas Nerd. Han har fått ta del av en skrivelse där medarbetarna har pekat på en rad bristande rutiner och felaktig handläggning av ärenden inom enheten, men också nämnt nio konkreta individärenden där de menar att allvarliga fel har begåtts. Skrivelsen omfattar perioden 170101-190603.– Det enda som är bra med detta är att det har kommit fram så att vi kan ta ansvar och städa upp det här. Det ska ha pågått ett längre tag men jag vill försäkra att vi nu kommer att ta krafttag för att lösa detta. Jag vill också be ursäkt till de som eventuellt farit illa av kommunens hantering, säger Utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S).
Henrik Andersson är verksamhetschef för Bildning och arbete som Individ- och familj är en del av.– Det som har kommit till vår kännedom är av så allvarlig karaktär att vi har valt att göra en anmälan till IVO trots att vi ännu inte har hela bilden i varje enskilt ärende. Vi har också arbetat för att försöka säkerställa att ingen far illa under tiden en fördjupad utredning pågår, säger han.Den fördjupade utredningen kommer göras av externa resurser.
 
Thomas Nerd understryker vikten av att komma till rätta med problemen.– Det som händer nu är att vi gör en anmälan till IVO, vi sätter in de resurser som krävs på enheten, vi satsar på kompetensutveckling för de medarbetare som finns kvar inom verksamheten och vi ställer krav på förändrade rutiner. Jag vill se till att vi bygger upp en socialtjänst som har allmänhetens förtroende, säger han.– Vi är överens om att det som behövs nu är långsiktigt arbete där vi i nämnden vill säkerställa att förebyggande åtgärder sätts in så att detta inte händer igen, säger Susanne Jung (M) som är vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Inlägget Misstänkta missförhållanden inom Individ- och familj anmäls dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar