Mycket bra resultat för kommunen i senaste servicemätningen

Mycket bra resultat för kommunen i senaste servicemätningen

I årets servicemätning KKik från Sveriges Kommuner och Regioner presterade Båstads kommun ännu bättre än tidigare år och ligger nu i topp tio jämfört med andra kommuner i landet och på andra plats bland kommunerna i Skåne.
– Jag är oerhört stolt över det arbete personalen på kundcenter gör och det är glädjande att vårt utvecklingsarbete märks och ger resultat, säger Cecilia Franzén Rooth, kundcenterchef.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför årligen tillsammans med flera kommuner en granskning av kvaliteten i kommunernas verksamheter. Undersökningen mäter hur väl anställda i kommunen agerar i enlighet med de förväntningar som ställs på en väl fungerande kommunikation. Det handlar till exempel om hur medborgare blir bemötta, om de får kontakt med sökt person eller funktion och om vi ringer tillbaka till den som sökt oss.
Årets mätning visar att Båstads kommun bättrade på de redan fina resultaten från föregående år och presterade betydligt bättre än genomsnittet i bedömningen av bland annat helhetsintryck, tillgänglighet samt intresse och engagemang.
– Servicemätningen visar att vi är på rätt väg med utvecklingen av ett kontaktcenter. Redan idag besvarar vi många frågor och det upplevs positivt att få svar och information redan i första kontakten med kommunen, säger Sara Stefansson, medarbetare i kundcenter.
En förklaring till det goda resultatet kan vara det arbete som lades ner under 2020 på att utveckla ett modernt kontaktcenter där medborgarna står i fokus.
– Kundcenter har sedan sommaren 2020 påbörjat ett utvecklingsarbete där målet är att kontakten med kommunen ska förenklas och att privatpersoner och företagare i högre grad ska få svar på sina frågor, redan i första kontakten. Mätningen är ett kvitto på att vi gör rätt saker och att vi är på rätt väg. Vi ska alla vara stolta över resultatet, säger Cecilia Franzén Rooth, chef för kundcenter.
Kommunens stora utmaning hittas i kategorin svarstid efter koppling till person som svarar på frågan samt i kategorin avsändaruppgifter i e-postbrev.
– Här presterar vi tyvärr lägre än snittet. Men jag ser att vi har potential att utvecklas även inom dessa områden, säger Cecilia Franzèn Rooth.
 
KKiK – kommunens kvalitet i korthet
Syftet med undersökningen är att se vår egen utveckling när det gäller tillgänglighet, bemötande och service. Resultatet går att jämföra med andra kommuners resultat. Mätningen ger ett antal bilder av servicen och beskriver vad som händer när medborgare söker kontakt i olika ärenden.
Eftersom mätningen görs genom nedslag i enstaka frågor i alla kommunens verksamheter har den fått namnet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och den är tänkt att ge en snabb översiktsbild av läget i en kommun.
Totalt 74 kommuner medverkade i årets servicemätning. Till Båstads kommun ställdes 54 frågor varav 45 besvarades direkt av kundcenter, fyra besvarades av handläggare och resterande sex frågor fick inget svar.
Läs mer om KKiK hos Sveriges Kommuner och Regioner.

“Servicemätningen visar att vi är på rätt väg med utvecklingen av ett kontaktcenter. Redan idag besvarar vi många frågor och det upplevs positivt att få svar och information redan i första kontakten med kommunen”, säger Sara Stefansson, medarbetare i kundcenter.

Inlägget Mycket bra resultat för kommunen i senaste servicemätningen dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar