Nämndsplaner ska nå upp till kommunens inriktningsmål

Efter att kommunfullmäktige antagit inriktningsmålen för perioden 2020 till 2022 har kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt myndighetsnämnden tagit fram sina nämndsplaner för att kunna nå upp till kommunens inriktningsmål.
Det var i juni 2019 som kommunfullmäktige beslutade om vilka nio principer som ska genomsyra Båstads kommuns verksamheter de närmsta åren. Inriktningsmålen utgår ifrån kommunens vision, det politiska programmet för mandatperioden, omvärldsanalys och hänsyn till kommunens utmaningar. Inriktningsmålen är uppdelade i fyra fokusområden.
Fokusområde Medborgaren:
Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i.
Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad.
Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för barn och vuxna.
Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalitet – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov.
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling:
Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande.
Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat.
Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.
Fokusområde Medarbetaren:
Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats.
Fokusområde Hållbar ekonomi:
Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande.
 
– Våra mål ska vara aktuella och relevanta för medborgare och medarbetare. Till våra övergripande inriktningsmål knyts mål för kommunens olika nämnder. De ska vara härledda ur inriktningsmålen och mätbara, säger Johan Olsson Swanstein.
Under hösten 2019 har kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt myndighetsnämnden planerat sin verksamhet för att kunna nå upptill kommunens inriktningsmål och tagit fram sina nämndsplaner samt även mätbara nyckeltal för respektive nämnd.
Nyckeltalen hjälper till att mäta hur varje nämnd lever upp till kommunens inriktningsmål.
Här kan du se nämndsplaner och nyckeltalsbilagor
Här kan du läsa mer om kommunens nio inriktningsmål

Inlägget Nämndsplaner ska nå upp till kommunens inriktningsmål dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar