Näringslivet i Familjen Helsingborg 2021 – en region med stark framtidstro!

Familjen Helsingborg, endast fyra kilometer från Danmark, har ett strategiskt läge i det expansiva Greater Copenhagen. Här verkar små lokala företag sida vid sida med stora koncerner. Flera globala företag har valt att förlägga sina nordiska huvudkontor i regionen. Familjen Helsingborg erbjuder mycket av det som är viktigt i livet: attraktiva boendemiljöer, unika naturupplevelser, aktiv fritid.
Source

Avbryt

Lämna en kommentar