Nu mäter vi skräp i Stensån

Under 2019 deltar Båstads kommun i projektet BLASTIC II. Här ingår bland annat att mäta skräp i rinnande vatten. Därför mäter vi nu skräp i Stensån. Undersökningen kommer att pågå vecka 39–40 och utrustningen kommer att ligga kvar i ån under cirka 7 dagar.
Håll Sverige Rent ansvarar för undersökningen i samverkan med Båstads kommun. Mätningen utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet.
Om projekt BLASTIC IIMycket av skräpet i havet kommer från land. Mellan 2016–2018 var Håll Sverige Rent projektledare för EU-projektet BLASTIC där det togs fram ett verktyg för att identifiera källor till marin nedskräpning. Det togs även fram en metod för att mäta skräp i rinnande vatten samt en lista med förslag på åtgärder mot marin nedskräpning. I projektet deltog även organisationer från Finland, Estland och Lettland.
I maj 2019 startade BLASTIC II med syfte att bland annat använda BLASTIC-modellen för att ta fram relevanta åtgärder mot marin nedskräpning i två pilotkommuner. En av de utvalda kommunerna är Båstads kommun. BLASTIC II finansieras av Naturvårdsverket.

Inlägget Nu mäter vi skräp i Stensån dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar