Nu påbörjas utbyggnaden av Sunnan i Torekov

Nu påbörjas utbyggnaden av Sunnan i Torekov

I nästa vecka kommer den första etappen med mark- och byggarbeten igång på området Sunnan i centrala Torekov. För att förbereda för framtida byggnation av bostäder på området kommer bland annat torget att rustas upp, ett nytt parkområde byggas och gator och parkeringsplatser anpassas.
I genomförandet av detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. kommer infrastrukturen på området att byggas om och byggas ut. Entreprenören Infrakraft Syd AB påbörjar sitt uppdrag i mitten av nästa vecka. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj 2022.
Entreprenaden för Sunnan etapp ett omfattar bland annat arbeten inom VA, el och belysning. Gator och parkeringsplatser ska anpassas för att förbereda för byggnationen av nya bostäder i området.
Även torget kommer att rustas upp med ny markbeläggning, planteringar, ny belysning och vattenspegel. Ett nytt parkstråk för allmänheten med belysning och sittplatser kommer också iordningställas.
Under byggtiden kommer framkomligheten i området periodvis vara begränsad. Målsättningen är att ha så liten påverkan på tillgängligheten i området som möjligt. Efter att arbetet i etapp ett är färdigt ska sedan hyresrätter och bostadsrätter byggas i Riksbyggens regi.
Se mer info och bakgrund i detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. här

Illustration över området Sunnan i Torekov.

Inlägget Nu påbörjas utbyggnaden av Sunnan i Torekov dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar