Nu startar ombyggnationen av Strandängsskolan

Nu startar ombyggnationen av Strandängsskolan

Strandängsskolan i Båstad ska renoveras, utvecklas och anpassas till en modern lärmiljö. Under sommaren påbörjas arbetet med att renovera kök och matsal.
Så fort klockan ringer för sommarlov inleds ett rivningsarbete på Strandängsskolan. Under sommaren påbörjas nämligen ett omfattande arbete där skolan ska renoveras och byggas om.
– Elevantalen ökar och det bidrar till ökande kapacitetsbehov i skolan. Strandängsskolan, som idag har cirka 545-550 elever, ska efter en ombyggnation rymma 750 elever, säger Sofia Boivie, projektledare.
Först på att-göra-listan blir att i etapper ta sig an skolans matsal i byggnad C. Matsalen byggs om på insidan för att skapa en större matsal för små och stora grupper. Den kompletteras även med en utomhusmatsal.
För att göra detta möjligt har kommunen inlett ett samarbete med NCC. Projektet genomförs etappvis i nära dialog med skolan, som kommer vara igång under hela byggtiden. I uppdraget ingår även ombyggnad av trafiksituationen kring skolan samt utemiljön.
Arbetet med den första etappen av matsalen förväntas vara klar till höstlovet. Därefter påbörjas andra etappen där kök och resterande matsal ingår. Hela byggnad C förväntas vara klar till sportlovet.

Bakgrund
2019-03-27 beslutade kommunfullmäktige om skolstruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun. Utredningen visar att skolorna på den södra sidan, det vill säga Bjäre skola och Förslövs skola, kan ta emot den ökade elevtillväxt som förväntas under de kommande åren.
I analysen av prognoser och elevantal av skolorna på den norra sidan, Strandängsskolan och Östra Karups skola, visade utredningen det motsatta. För att kunna möta det växande elevantalet ska Strandängsskolan renoveras och byggas om under perioden 2023-2025.

Hur ska skolan byggas om?
Strandängsskolan består idag av flera separata huskroppar. I hus D-H huserar låg- och mellanstadiet och är avskilt från övriga skolan genom både en nivåskillnad och ett byggt plank. I hus B ligger lokaler för högstadiet. I hus C finns kök och en gemensam matsal för hela skolan. Hus A ligger lite mer avskilt och används idag för hemkunskap och viss språkundervisning samt externa hyresgäster.
Olika skisser har tagits fram för hur Strandängsskolan ska byggas om. Verksamheten, arkitekten och kommunen har identifierat en skiss som det mest önskvärda. Skissen bygger på att hus B får en andra våning på alla tre skepp. Skolan ska få en tydlig entré på mitten av byggnaden. Personal ska placeras i ett centralt läge på Strandängsskolan med god överblickbarhet.

Inlägget Nu startar ombyggnationen av Strandängsskolan dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar