Nu tar kommunerna över Ängelholm Helsingborgs flygplats

Nu tar kommunerna över Ängelholm Helsingborgs flygplats

På tisdagsförmiddagen den 1 september 2020 undertecknades köpeavtalet mellan PEAB och det nybildade kommunala ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB. Det innebär att Båstads kommun är en av sju kommuner som säkrar flygplatsens framtid.
Alla sju kommuners fullmäktige har nu gett klartecken till affären. Vid en enkel ceremoni på tisdagsförmiddagen undertecknades köpeavtalet mellan PEAB och det nybildade kommunala ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB. Från PEAB var Anders Hylén tidigare styrelseordförande och Lars Lundgren, koncernjurist, på plats för att underteckna avtalet och överlämna flygplatsen formellt till kommunerna.
-Vi ser fram emot arbetet att driva och utveckla flygplatsen vidare in i framtiden tillsammans med de andra ägarna. Flygplatsen är viktig och betyder mycket för vår kommun och region, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.
– Det är en viktig dag och startpunkt på kommunernas gemensamma ansvar för flygplatsen. Genom övertagandet säkrar flygplatsens framtid som en viktig utvecklingskraft för nordvästra Skåne, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm och ordförande i det nya ägarbolaget. Men i praktiken innebär övertagandet av flygplatsen främst att verksamheten fortsätter som tidigare.
– Det är starkt att så många som sju kommuner är beredda att ta ansvar för vår regions flyginfrastruktur. Det är en viktig investering för vår regions möjligheter att locka till oss företag, investeringar, människor och turister, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och vice ordförande i flygplatsens ägarbolag.
Direkt efter att avtal undertecknats hölls det allra första styrelsemötet i ägarbolaget. Styrelsen består av kommunstyrelseordföranden för de sju kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm. På dagordningen stod bland annat en lägesrapport om flygplatsverksamheten och beslut kring den nya styrelsens arbetsformer.
Ägarbolaget/Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB styrelse:
Bjuv – Mikael Henrysson (SD), suppleant Anders Månsson (S)
Båstad- Johan Olsson Swanstein (M), suppleant utses senare
Helsingborg: Peter Danielsson (M), suppleant Jan Björklund (S)
Höganäs – Peter Schölander (M), suppleant Lennart Nilsson (S)
Klippan – Hans-Bertil Sinclair (M), suppleant Åsa Edvardsson (SD)
Perstorp – Torgny Lindau (PF), suppleant Ronny Nilsson (S)
Ängelholm: Robin Holmberg (M), suppleant Lars Nyander (S)

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB:s ordförande Robin Holmberg (M) och vice ordförande Peter Danielsson (M) samt Anders Hylén, flygplatsens tidigare ordförande. Foto: Victor Larsson/Ängelholms kommun

Inlägget Nu tar kommunerna över Ängelholm Helsingborgs flygplats dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar