Ny avfallstaxa från 1 april

Från och med 1 april börjar den nya avfallstaxan gälla. För att få så låg kostnad som möjligt gäller det att sortera väl. 
Så kan du påverka priset
För villaägare som abonnerar på två fyrfackskärl som töms varannan vecka respektive en gång i månaden minskar kostnaden. Vill man få tömt sitt fyrfackskärl oftare ökar däremot kostnaden eftersom det leder till flertransporter som påverkar miljön negativt. Istället för tätare tömning rekommenderas då att man väljer till ett extra kärl.
De kunder som väljer att fortsätta med sitt tvåfackskärl kommer att få en ökad kostnad. Plockanalyser visar nämligen att den som har tvåfackskärl generellt sett är sämre på att sortera sitt avfall.
För den som hyr sin bostad i en flerfamiljsfastighet ingår oftast renhållningen i hyran, men om man vill hjälpa sin fastighetsägare minska kostnaderna är tipset att hålla snyggt i soputrymmet och sortera bättre – i synnerhet matavfallet.Här sänks taxan på matavfallskärl eftersom matavfall är en viktig resurs att ta vara på.
Vidare höjs avgiften kraftigt på överfulla kärl, eftersom dessa är både ett miljö- och arbetsmiljöproblem med bland annat extra transporter som följd. Konstant överfulla kärl indikerar att kunden egentligen behöver välja ett annat abonnemang.
Sammanfattningsvis gynnas lösningar som är bra ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv ekonomiskt, medan taxan för andra abonnemang och tjänster höjs.
Länk till NSR:s webbplats med mer information om avfallstaxan

Inlägget Ny avfallstaxa från 1 april dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar