Nya regler för besök på äldreboende

Nya regler för besök på äldreboende

Från och med den 1 oktober ändras besöksreglerna på särskilt boende för äldre i kommunen. Detta sedan regeringen beslutat att inte förlänga det tillfälliga besöksförbudet som infördes 1 april.
– Besöken kommer att anpassas efter lokala förutsättningar och riktlinjer. Vi förutsätter att besökare är lika måna om vård- och omsorgstagarna som vi är. Det är den enskildes ansvar att följa de rekommendationerna som finns. Kom inte hit om du uppvisar symptom, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef i Båstads kommun.
13 mars införde Båstads kommun besöksförbud på särskilt boende för äldre. Strax därefter fattade regeringen beslut om ett tillfälligt nationellt besöksförbud på äldreboenden. Sedan dess har Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet upparbetat rutiner för att förebygga och begränsa smittspridning samt ökat sina kunskaper om covid-19. Detta är viktiga förutsättningar när besöksförbudet hävs den 1 oktober.
– Att förbudet hävs innebär inte att du som besökare kan komma oanmäld till våra boenden. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19 och alla har ansvar för att skydda äldre mot smitta. För att vi fortsatt ska ha möjlighet att minimera smittspridning bland våra vård- och omsorgstagare ska alla besök bokas in på respektive boende. Det kommer också vara ett begränsat antal personer som får komma på besök samtidigt, säger Christin Johansson.
För att kunna minimera smittspridningen och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vård- och omsorgsverksamheterna i Båstads kommun tagit fram lokala riktlinjer som innehåller instruktioner för hur besökare ska kunna hålla avstånd till andra personer som bor på boendet samt till personalen.
Besök bokas genom kontakt med respektive boende. Som besökare kommer du att få information om regler och riktlinjer som gäller under besöket. Planeringen av besöken sker i dialog mellan vård- och omsorgstagare, anhörig besökare och boendet. Allt för att besöken ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sett.
Även om Båstad kommun har kunnat erbjuda säkra besök under en längre tid har det tillfälliga besöksförbudet varit påfrestande för många äldre som känt sig ensamma och ofrivilligt isolerade. Ensamhet eller avsaknad av kontakt med nära och kära kan påverka den psykiska och fysiska hälsan både på kort och på lång sikt.
– Utifrån en samlad bedömning välkomnar vi att regeringen nu upphävt besöksförbudet men vi vill betona att öppna upp också medför en risk för smittspridning. Därför hoppas jag att vi nu hjälps åt för att besöken även fortsättningsvis ska ske på ett tryggt och säkert sett. Jag vädjar till alla er som vill hälsa på att följa de rekommendationer som gäller. Kom inte hit om du uppvisar symptom och håll avstånd till den du hälsar på.
Vid eventuellt smittutbrott kan verksamheterna komma att stängas. Detta beslut fattas i samråd med Smittskydd och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.
Kommunen har fått kort tid på sig sedan beslut fattades och fram till den 1 oktober. Riktlinjerna kommer att utvärderas löpande och kan komma att ändras.
Läs mer: Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19.
 

Mer information:

Hur bokar jag ett besök och vilka regler kommer att gälla?
– Ring till personal på respektive avdelning och boka besök. Besök tidsbokas tillsammans med verksamheten.
– Max två besökare per tillfälle.
– Besök sker på överenskommen/anvisad plats.
– Besökare uppmanas att hålla avstånd till även den de besöker.
– Besökare mottages av personal vid ankomst, där också hälsodeklaration ska fyllas i av besökare.
– Besökare utför handdesinfektion vid entrén vid ankomst samt vid besökets slut.
– Besökare får inte vistas i allmänna lokaler utan endast på överenskommen plats.

Inlägget Nya regler för besök på äldreboende dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar