Nya tillfälliga busshållplatser i centrala Båstad

Med start måndag 21 oktober kommer Båstads kommun att genomföra asfaltering och förbättringsarbeten vid Musterivägen i centrala Båstad samt på bussfält vid Båstads station. Detta arbete medför att befintliga busshållplatser vid Musterivägen flyttas temporärt.
På grund av asfalteringsarbete på Musterivägen har Båstads kommun tillsammans med Nobina, Skånetrafikens operatör, diskuterat fram en  provisorisk busshållplats på Tulpanvägen i Båstad. Detta för att minska trafikstörningar och för att underlätta för kollektivtrafiken.
Under veckan kommer det vara begränsad framkomlighet längs Musterivägen.
Mellan söndag 20 oktober klockan 20.00 till måndag 21 oktober klockan 06.00 kommer vägen att vara helt avstängd. Under denna tidpunkt berörs även parkeringen på Musterivägen.
Mellan fredag 25 oktober klockan 06.00 till måndag 28 oktober klockan 08.00 kommer Musterivägen vara avstängd för all buss och lastbilstrafik. Dock kommer det vara begränsad framkomlighet för persontrafik till och från parkering på Musterivägen.
Arbetet med bussfältet vid Båstads station innebär att bussfältet närmast stationshuset stängs av. Det ska dock fortfarande vara möjligt för bussar och annan trafik att passera förbi det avstängda bussfältet.
För att minska påverkan på persontrafik, varutransporter och kollektivtrafik kommer vissa delar av förbättringsarbetena göras under nattetid.
Arbetet beräknas vara klart måndagen 28 oktober klockan 08.00.
För mer information avseende tillfälliga nya hållplatslägen hänvisar Båstads kommun till Skånetrafiken respektive Hallandstrafikens app, hemsida och kundtjänst.
Se informationskarta

Inlägget Nya tillfälliga busshållplatser i centrala Båstad dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar