Nytt från kommunfullmäktige – juni 2023

Nytt från kommunfullmäktige – juni 2023

Kommunfullmäktige beslutade på sista mötet innan sommaruppehållet bland annat om förbundsordningen vid inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst, svar på motion gällande en informationsbroschyr om skyddsåtgärder vid kris och krig samt ett väckt medborgarförslag.
 
Förbundsordning vid inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna förbundsordningen, reglemente för direktionen, reglemente för revisionen samt medlemsdirektiv.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2023 om att begära inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst, RSNV. Nu har förvaltningen tillsammans med företrädare för medlemskommunerna tagit fram förslag till förbundsordning med tillhörande reglementen
TjänsteskrivelseFörbundsordningBilaga 1 till förbundsordningenReglemente för direktionReglemente för revisionMedlemsdirektiv RSNV
 
Svar på motion – informationsbroschyr om skyddsåtgärder vid kris och krig
Bjärepartiet har motionerat om att kommunen ska ta fram en broschyr för att informera kommunens hushåll om åtgärder i fall av kris eller krig.
I svar på motionen framkommer det att i budget för 2023 har kommunfullmäktige valt att satsa på kommunens krisberedskap och det civila försvaret. I det arbetet ingår att stärka kommunens förmåga, genom att bland annat uppdatera styrande dokument, riskbedöma, kontinuitetsplanera, krigsplacera med mera. I ramen för det uppdraget ingår också att informera kommunens hushåll genom en särskild informationskampanj. Kommunstyrelsen kommer att besluta om informationskampanjens utformning, innehåll och omfattning.
I och med detta svar anser kommunfullmäktige att motionen är besvarad.
Tjänsteskrivelse – svar på motionMotion informationsbroschyr skyddsåtgärder vid kris och krig
 
Väckt medborgarförslag – stödperson vid besök hos socialförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsen för beredning.
Föreningen RSMH nordvästra Skåne föreslår att samtliga klienter som besöker eller får besök av socialtjänsten ska erbjudas en kontaktperson som är helt fristående till kommunen.
Tjänsteskrivelse – väckt medborgarförslag gällande stödperson vid besök hos socialförvaltningenMedborgarförslag från RSMH Nv Skåne
 
Ärendelista och protokoll
Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.
Diariet för Båstads kommun

Inlägget Nytt från kommunfullmäktige – juni 2023 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar