Nytt från kommunstyrelsen – februari 2023

Nytt från kommunstyrelsen – februari 2023

Ett medborgarförslag, nämndsplan för kommunstyrelsen och plan för kulturskolan är några av alla de ärenden kommunstyrelsen beslutade om på sitt möte i februari.
Medborgarförslag gällande kommunalt ekonomiskt stöd till lönebidragsanställningar
Medborgarförslaget handlar om att kommunen ska bidra till lönekostnaden för arbetstagare som har blivit beviljade lönebidrag via Arbetsförmedlingen och som anställs av ideella, samhällsnyttiga verksamheter i kommunen. Arbetsförmedlingen bekostar 80 procent av lönen och kommunen skulle bidra med 20 procent.
Kommunstyrelsen har beslutat att säga nej till detta medborgarförslag.
Svar på medborgarförslag – subventionera lönebidragsanställningar
Medborgarförslag
 
Nämndsplan för kommunstyrelsen 2023
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna nämndsplan för kommunstyrelsen 2023.
Nämndsplanen ska användas som underlag för verksamhetsplanering inom nämndens verksamhetsområde. Nämndsmål och målvärden har reviderats i förslaget till nämndsplan för 2023. Uppföljningen av planen kommer att ske var fjärde månad och i samband med dialogmöten.
Tjänsteskrivelse
Nämndsplan kommunstyrelsen 2023
Bilaga – nämndsmål och indikatorer 2023
Bilaga – investeringsbudget 2023 samt plan för 2024-2027

Plan för kulturskolan verksamhet i Båstads kommun
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna framtagen plan för kulturskolans verksamhet.
Kulturskolan har i uppdrag att undervisa barn och unga i förskoleklass till och med de är 19 år på deras fritid. Syftet med kulturskolan är att möjliggöra och utveckla barn och ungas kunskaper inom det kulturella området oberoende ekonomisk, kulturell eller social bakgrund. Verksamheten undervisar idag i instrument både enskilt och i grupp, dans och drama samt sång.
Den framtagna planen ersätter tidigare plan från2016.
Utbildningsnämndens protokoll – verksamhetsplan kulturskolan
Tjänsteskrivelse – plan för kulturskolans verksamhet i Båstads kommun
Plan för kulturskolans verksamhet i Båstads kommun
 
Ärendelista och protokoll
Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.
Diariet för Båstads kommun

Inlägget Nytt från kommunstyrelsen – februari 2023 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar